Du har hørt om lithiumbatterier, men hva finnes på markedet? Hvorfor er det ulike priser
på produkter som likner hverandre? Hva kan man regne med å få med på kjøpet? Hva er
viktig å tenke på når du skal investere i nye batterier?

Skandinavisk Batteriimport har levert spesialiserte lithiumbatterier til bobiler, båter og hytter i mange år. Vi jobber tett med våre strategiske partnere for å forbedre og tilpasse produktene vi selger for det nordiske markedet. Resultatene har vært så gode at vi tidlig valgte å putte vårt eget navn på mange av produktene vi selger – Skanbatt.

SKANBATT Lithium HEAT Pro 12V 200AH 200A BMS - NYHET

Så hva er kjekt å vite om lithiumbatterier til bobil- båt og hytte?

Som de fleste ting i verden så henger gjerne pris sammen med kvalitet, support og garanti på produktene. Hvilken kvalitet batteriene har, avhenger av flere faktorer. I den ene enden av spekteret så finnes det batterier som er produsert med de billigste komponentene som er å få tak i, dårlige celler, dårlig testet eller ikke testet, ikke ladet opp, transportert i dårlige forpakninger, lang lagringstid før salg, dårlig supportert, dårlig/uten garanti og manglende kompetanse på omkringliggende løsninger hos leverandør. Noen selger til og med batterier uten BMS, men som annonseres med BMS – (mer om BMS litt senere)

I den andre delen av spekteret så finnes det batterier som bruker kun de beste komponentene – dvs. dyrere og bedre elektronikk, bedre battericomputer, bedre kabler, bedre celler, dyrere formfaktorer, samt bedre testede komponenter, lenger garanti, førsteklasses support og som selges via godkjente, norske forhandlere.

Vi skal her se litt nærmere på noen av faktorene:

Komponentene i batteriet – Battericeller

Her kan batteri produsenten enten velge prismatiske celler eller sylindriske celler til oppbyggingen av sitt batteri.

Sylindriske battericeller

Et batteri med sylindriske celler inneholder som regel langt flere celler enn et batteri med prismatiske celler. Det er ofte over 100 celler i et 12V 100Ah batteri. Det er fordeler og ulemper med alle design, og her er den største fordelen at cellene er rimeligere å lage pr Ah kapasitet. Den største ulempen er at det er langt flere komponenter og koblinger i batteriet enn det er med prismatiske celler – og dermed flere komponenter som kan gå i stykker, riste løs etc. Det er også noe lenger monteringstid på et batteri med sylindriske celler, men den lave celleprisen gjør fortsatt at disse batteriene blir billigere. Noen hevder at det er en fordel også at en ødelagt celle ikke ødelegger hele batteriet – men i praksis så kan det skje, da en av bankene vil få såpass mye mindre kapasitet at batteriet vil komme ut av balanse under opplading og BMS vil da stenge på overspenning før hele batteriet egentlig er fulladet.

Prismatiske battericeller

Batterier med prismatiske battericeller inneholder færre battericeller – i noen tilfeller kun 4 celler koblet i serie. Fordelene med dette oppsettet er at batteriet har færre celler som kan bli ødelagt og færre koblinger som kan skape problemer – noe som ofte medfører at batterier som er bygget på denne måten er mer hardføre og holdbare enn batterier med sylindriske celler. Den største ulempen er at cellene er mer kostbare å produsere enn batterier med runde battericeller. En annen fordel er at batteriene også kan være enklere å reparere – dersom en celle skulle bli ødelagt.

Enkelte hevder at det er en ulempe med batterier med prismatiske celler at de ikke har plass til å utvide seg, eller at disse har mindre lufting og dermed blir varmere under bruk. LiFePO4-celler utvikler svært lite varme under bruk – det er primært kabling og BMS som utvikler varme under normalt bruk. I våre batterier så er det i tillegg avsatt godt med lufting rundt komponentene – og vi opplever ingen utfordringer rundt dette. Under normalt bruk så er ikke svelling av LiFePO4-celler en aktuell problemstilling – verken ved sylindriske eller prismatiske celler. I tillegg så vil BMS beskytte batteriet før ekstreme situasjoner som kan medføre svelling oppstår.

 

Kvaliteten på cellene og matching av celler benyttet i produksjonen av et batteri

De fleste produsentene av battericeller vil etter produksjonen teste hver enkelt celle. De cellene som yter best (A-sortering) vil de fleste benytte selv til sin egen batteriproduksjon. Celler som yter dårligere, eller har andre skavanker, klassifiseres som B-sortering og C-sortering. I mange tilfeller så vil produsentene selge de dårligere cellene til andre produsenter som setter sammen batterier (men som da ikke lager cellene selv).

De beste celle produsentene vil også bruke den tiden det tar å sortere cellene etter faktisk kapasitet – slik at de kan bygge batterier som består av celler med tilnærmet nøyaktig samme kapasitet. Dette tar tid og koster naturligvis penger, og er dermed et steg som mindre seriøse produsenter velger å stå over. Resultatet blir et batteri hvor alle cellene er godt matchet, cellene har god kvalitet, gode råvarer og godt testet – som er et godt utgangspunkt for et solid batteri som varer i mange år.

Derimot, for de som setter sammen batterier av B-sortering og C-sortering – så blir det et mer tilfeldig resultat – og batteriene vil kunne raskere oppleve overspenning / for lav utlading på enkeltceller, fordi cellene er dårlig matchet / har mindre kapasitet enn de skal ha. Men disse batteriene blir naturligvis rimeligere, da cellene er billigere, og ofte produksjonsmetodikk og testregime er dårligere eller helt mangelfull. Utenpå kan dessverre batteriene se like ut – da de ofte monteres i de samme kassetypene.

Noen batterier leveres uten lading fra leverandør. Det kan være et faretegn og et hint om at batteriprodusenten har prioritert svært billig produksjon (hvor cellene ikke testes), mangelfull testing av batteriet i sin helhet, eller at batteriet har meget høy egen utlading som følge av en dårlig BMS (med høyt egetforbruk). Vi anbefaler å styre unna slike batterier.

Flere og flere lithium batterier oversvømmer markedet i Europa, fordi etterspørsel er voksende.
Dette gir dessverre rom for mange useriøse aktører som skor seg på kundenes uvitenhet.
Vi ser at det selges batterier med C-grade celler (disse kommer gjerne fra en kondemnert elbil, UPSer eller lignende) hvor batteriene merkes med A-grade fra produsent. Det er ikke slik at disse cellene i prinsippet er ubrukelige, men kvaliteten og ytelsene kan uansett ikke sammenlignes med de beste cellene, og batteri produsenten må matche cellene godt for å få et bra batteri – som da koster tid og penger. Som ellers i verden så får hva man betaler for – også når det kommer til LiFePO4 battericeller.

Komponentene i batteriet – battericomputer (BMS)

En Battery Management System (BMS) er i prinsippet en elektronisk krets som har som formål å beskytte battericellene fra å bli brukt på en måte som ødelegger dem. De enkleste BMSene er en ganske simpel, elektronisk krets, mens mer avanserte BMSer er små datamaskiner med masse avansert funksjonalitet (varmestyring, batterimonitor, blåtann, feillogging etc.)

De elektroniske komponentene som utgjør BMSen har ulik kvalitet – noen er av aller billigste sort, mens de beste er av «militær» grad eller designet for romfart.

Eksempel på en rimelig og enkel BMS

Hvordan BMSen er designet, sammen med valg av komponenter, kvaliteten på fabrikken, kompetansen til medarbeiderne, graden av automatisering, og hvordan test og kvalitetssikring gjennomføres – er blant faktorene som avgjør hvordan BMSen fungerer i praksis over tid.

Det finnes eksempler på produsenter som selger batterier «med innebygd BMS» som faktisk ikke har BMS overhodet. Neste hakk opp på kvalitetsstigen er produsenter som bruker enkle, billige BMSer, som er dårlig testet og som består av de billigste elektroniske komponentene som er tilgjengelig i markedet. Disse har ofte kort levetid, dårlig ytelse og/eller høyt egetforbruk.

Så finnes det BMS produsenter som har høy kompetanse, driver forskning og utvikling på fagområdet, velger elektroniske komponenter med omhu, har kontinuerlig fokus på design, sikkerhet, utvikling, forbedring og kvalitetssikring – og lager BMSer med svært høy kvalitet. Disse koster naturligvis mer.

LiFePo4 12V batteri som var solgt med BMS – men manglet dette. Enkle, tynne ledninger. Totalt ødelagt og livsfarlig.

 

Eksempel på BMS av høy kvalitet

I hvilket segment plasserer Skanbatt sine produkter?

Vi har utviklet og solgt lithiumbatterier i mange år, og har hele tiden tilbudt produkter som er av høy kvalitet tvers igjennom. Det betyr at batteriene vi har tilbudt våre kunder har hatt førsteklasses prismatiske A-grad celler, høy kvalitet på BMS og elektroniske komponenter, høy kvalitet på montering av batterikomponentene, høy funksjonalitet og er produsert i et regime hvor alle komponenter gjennomgår utpreget testing – både hos vår fabrikk og internt hos oss – før batteriene går ut til kundene våre. Vi har hele tiden hatt fokus på utvikling og forbedring av alle komponentene og prosessene som til sammen gir et prima sluttprodukt som kundene våre kan nyte. Vi har hatt 5 års garanti på våre Skanbatt batterier, og har ikke hatt et fokus på å få ned kostnadene på bekostning av kvalitet eller funksjonalitet.

Vi anerkjenner at det er økt konkurranse i markedet – og ikke så lett for sluttkundene å forstå forskjellene på våre batterier og de som er mye rimeligere. Derfor så ønsker vi å møte dette ved å både tilby noen nye, rimeligere batterier i samme segmentet som vi opplever mange av våre konkurrenter opererer i, samt øke garantitiden på våre Skanbatt Heat-98Ah bobilbatterier til 8 år. Det er for å understreke den høye kvaliteten batteriet vårt har.

Så fra 2021 så vil vi tilby et Topband 100Ah batteri i den samme formen som vår storselger Heat-98 – en form som passer under setene på de fleste bobiler – og med original innfesting. Dette batteriet har sylindriske celler, en noe rimeligere BMS – men fortsatt vil batteriet ha varme og blåtann. Vi lanserer også samme batteriet, men uten varme og blåtann – for å få et batteri tilsvarende det billigste som er å få i markedet.

Topband batteriene vi selger har høyeste kvalitet – A-grade celler og en avansert BMS av meget god kvalitet. Men i motsetning til Skanbatt batteriene så er Topband-batteriet fra en standard linjeproduksjon med masseproduserte batterier av god kvalitet. En effektiv linjeproduksjon bidrar til lavere kostpris pr batteri, men gir ikke rom for spesialtilpasninger og egne løsninger.

Skanbatt-batteriene produseres spesielt for oss også av Topband, og disse selges ikke gjennom andre kanaler i markedet. Her er cellene, BMSen, sammensetningen, kvaliteten på elektronikken og koblinger spesifisert av oss, og funksjonalitet testet og spesifisert av oss gjennom erfaringen vi har opparbeidet oss som ledende aktør på lithium batterier i Europa over omtrent et tiår

Skanbatt Heat-98: 8Års garanti

Samtidig så øker vi altså garantitiden på vårt Heat98 til 8 år – som gir en kjempegod trygghet for våre kunder – og et bevis på at vi tør å påstå at Skanbatt Heat98 er et av de mest solide batteriene man får til bobil og andre kjøretøy.

Lithiumbatterier og kulde

Ingen LiFePO4-batterier tåler lading når cellene er under 0 – med unntak av en svak ladestrøm. Det finnes leverandører som hevder at dette er uproblematisk – og dersom man forsøker å lade et LiFePO4 når det er under 0 grader – så vil det se ut som at det går bra. Men hver gang man gjør dette så blir batteriet mer skadet, og sjansen for en katastrofal feil øker for hver syklus. Det som skjer når et LiFePO4-batteri lades når cellene er under 0 grader, er at det oppstår et lithiumbelegg på anoden i battericellen. Lithiumbelegget medfører at det er mindre lithium tilgjengelig, som medfører at kapasiteten reduseres. Skaden som ladingen i kuldegrader medfører er proporsjonal med mengden ladestrøm. Lithiumet avsettes også som skarpe «nåler» som kan medføre både permanent redusert kapasitet, samt mikroskopiske punkteringer av membranen i batteriet, som etter hvert kan føre til en total kortslutning i en eller flere celler. Det er mange som forsker på nye tilsetningsstoffer og legeringer som fungerer bedre i kulde, men pr. i dag så kjenner vi ikke til at det er andre enn LTO-celler som faktisk kan lades i kulde. Denne kjemien har dog andre ulemper som gjør den uegnet i 12V-batterier.

En LiFePO4-celle som har blitt ladet i kuldegrader og fått en katastrofal feil

Det å eksempelvis starte en bobil i kuldegrader for å flytte den i forbindelse med snømåking eller tilsvarende vil i de fleste bobiler medføre kraftig lading fra dynamo initialt og dermed oppstår skaden, dersom cellene er under 0 grader.

Vi har ikke funnet verken publiserte forskningsrapporter eller battericelleprodusenter som hevder at det ikke er skadelig å lade LiFePO4 i kulde – selv om enkelte aktører i bransjen hevder at dette finnes. Noen aktører hevder at de har batterimodeller basert på LiFePO4 som tåler lading i kuldegrader (uten varme) – men skriver samtidig i sine datablad at batteriene ikke skal lades i kuldegrader. Inntil et viden anerkjent teknisk gjennombrudd fremkommer, så finnes det kun to metoder for å komme rundt problemet: 1) Stenge for lading når cellene er under 0 grader, og/eller 2) bruke deler av ladestrømmen på å varme opp cellene til over 0 grader før lading kan gjenopptas som normalt. Hvis BMS ikke har noen av disse funksjonene, så er det viktig at de som bruker batteriet er klar over dette, og tilpasser ladingen dersom temperaturen er under 0.

Test- og kvalitetssikring av våre Skanbatt batterier under utvikling og produksjon.

Allerede før batteriene og cellene våre skal produseres, så kjøres det en rekke simuleringer gjennom topp moderne programvare-simulatorer – dette er gjerne under utvikling / endring av batterikomponentene.

Vår strategiske partner har over 400 ingeniører som jobber konstant med forskning og utvikling, og eier pr. i dag over 200 patenter. 10% av inntjeningen benyttes til forskning på- og videreutvikling av produkter, materialer, produksjonsmetoder, testing, analyser etc. Dette innebærer også at laboratoriet innehar en rekke internasjonale sertifiseringer, herunder sertifiseringer fra CNAS, IECEE og DEKRA.

Batteriene testes for EMC (EMS, EMI), pålitelighet (salt-dusj, dampvarme, kulde, transport-vibrasjoner, termisk sjokk, tørrvarme, transportdropp, sinus- og tilfeldige vibrasjoner) , feilanalyser (røntgen, ionisk kontaminering) av batterier som testes til feil oppstår, og testing for RoHS-direktivet. Ift. sikkerhet, så testes følgende:

 • Elektrisk styrke
 • Isolasjonsmotstand
 • Varme
 • Torsjonstest av intern kabling
 • Glødetrådstest
 • IP-kode testing
 • Lekkasjestrømmer
 • Motstand mot jording
 • Feilsituasjoner
 • Kollisjon med kule
 • Nåletest
 • Horisontal og vertikal flammetest
 • Kulepress
 • Tromlingstest
 • Etc.

Forhandlerapparat og utmerket support

Vår primære salgskanal er gjennom forhandlerapparatet – dvs. båt- bobil- og hytteforhandlere, samt batterigrossister over hele Norden. Dette er for å sikre at våre kunder får den beste hjelpen, får hjelp til å gjøre trygge installasjoner og dermed økt trygghet for kundene. Skandinavisk Batteriimport har forhandlere over hele Norden – og sannsynligvis ikke langt unna der du bor. Ta kontakt med oss for å få hjelp til å finne nærmeste, godkjente forhandler.

Skandinavisk Batteriimport driver også forumet «Bobil-, båt- og hyttestrøm» på Facebook. Her kan man raskt få hjelp av dyktige rådgivere til små og store problemer med sine løsninger – og er et felles forum for våre forhandlere og sluttkunder.

Ps. Det pågår en rivende utvikling innenfor batteriteknologi, og dette dokumentet blir oppdatert når det skjer større endringer i bransjen. Dersom du finner noe feil så er vi takknemlige om du opplyser oss om dette.